Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk
oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

PROJEKT KIK42

Rozpoczęła się rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Luszawie. Firma Złompol, która wygrała postępowanie przetargowe, aktualnie porządkuje teren składowiska.

W ciągu następnych tygodni niecka zostanie przykryta warstwami: drenażową, nieprzepuszczalną oraz glebotwórczą.

Końcowym etapem będzie obsianie uformowanej bryły składowiska roślinami zielnymi, oraz nasadzenia dookoła drzewami i krzewami. Obiekt zostanie również wyposażony w urządzenia potrzebne do monitoringu: piezometry, studnie odgazowujące oraz repery.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

na  wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń” dla lokalizacji Rokitno  w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”  finansowanego ze środków: „Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”

Czytaj dalej

Projekt „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”  jest finansowany  ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w obszarze priorytetowym: środowisko
i infrastruktura, obszar tematyczny: odbudowa oraz modernizacja podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.

Czytaj dalej