Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk
oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

PROJEKT KIK42

Symboliczne łopaty pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej wbito 10 listopada. Inwestycja powstaje za kwotę 48,8 mln zł przy współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Umowę z wykonawcą, firmą Instal Warszawa S.A., podpisano w czerwcu bieżącego roku. – Cieszę się, że po 11 latach finalizujemy pracę kilku kadencji samorządu – mówił Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. – Nasi poprzednicy rozpoczęli, my kończymy. Dzięki współpracy z gminą Lubartów udało się zlokalizować zakład przy składowisku odpadów w Rokitnie. Po wybudowaniu sortowni mieszkańcy będą ponosić niższe opłaty związane z gospodarką odpadami.

Czytaj dalej

29 września 2015 r. w siedzibie  Lubartowskiego Ośrodka Kultury odbyła  się konferencji pn. „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania,  jako wspólne działalnie samorządów lokalnych w świetle zmian  w prawodawstwie polskim” realizowana w ramach  projektu pn. „ Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Konferencja była częścią działań promocyjnych projektu i była skierowana do lokalnych władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem radnych rad gmin członkowskich ZKGZL.

Czytaj dalej

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie programem usuwania azbestuprzedłużamy nabór wniosków na demontaż, odbiór i unieszkodliwienie azbestu do 30 września 2016 r. Prace wykonywane będą do końca 2016 roku.

Dokumenty, które należy złożyć, aby wziąć udział w projekcie usuwania azbestu :
* Wniosek o sfinansowanie osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (Załącznik Nr 1)
* Informacja o wyrobach zawierających azbest (załącznik Nr 6)
* Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Załącznik Nr 10)

Do wniosku o utylizację azbestu należy dołączyć:

W przypadku demontażu i odbioru azbestu:
* dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku współwłaścicieli- zgoda wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania)
* zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lubartowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

W przypadku odbioru azbestu:
* dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku współwłaścicieli- zgoda wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania)

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin udziału w programie
 2. Wniosek – dla mieszkańca (załącznik nr 1)
 3. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (załącznik nr 6)
 4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 10)
 5. Oświadczenie o współwłasności

b1_bez_daty

Szanowni Państwo informujemy iż nabór wniosków na dofinansowanie zakupu pokrycia dachowego zakończyło się w dniu 20 listopada 2015 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin dofinansowania pokryć dachowych
 2. Wniosek dla Jednostki Samorządu Terytorialnego
 3. Wniosek dla osób fizycznych
 4. Oświadczenie
 5. Oświadczenie o współwłasności
 6. Umowa
 7. Informacja o wyrobach zawierających azbest
 8. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 9. Kryteria i punktacja przyznawania pomocy rzeczowej
 10. Protokół odbioru robót

b2