Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk
oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

PROJEKT KIK42

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu mobilnego na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

Czytaj dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwór, Gmina Lubartów, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20 czerwca 2016 r.

Treść zawiadomienia (PDF)

Czytaj dalej

Czwartek 10 marca 2016 przejdzie do historii jako dzień, w którym wmurowano akt erekcyjny pod długo oczekiwaną inwestycje, jaką jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Jest ona realizowana jest przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ze środków Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy oraz samorządów zrzeszonych w Związku, przy współudziale Miasta Lublin. Całkowity koszt inwestycji to 48,8 mln zł.. Zakład ma być gotowy jesienią tego roku. Już kwietniu na budowę trafią pierwsze urządzenia technologii. Wg. założeń sortownia zagospodaruje 37 tys. ton odpadów komunalnych na rok. Serce instalacji stanowić będzie instalacja fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych o wydajności 18 000 ton rocznie, która produkować będzie również energię elektryczną.

Czytaj dalej