Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk
oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu mobilnego na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

Czytaj dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwór, Gmina Lubartów, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20 czerwca 2016 r.

Treść zawiadomienia (PDF)

Czytaj dalej