Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk
oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Rekultywacja składowisk

Jeszcze kilka tygodni temu do składowiska odpadów w Nowodworze w Gminie Lubartów przyjeżdżały ciężarówki wypełnione śmieciami. Dzisiaj teren ten jest porządkowany, a niebawem wyrośnie tu łąka.

Prace przy rekultywacji składowiska odpadów w Nowodworze ruszyły w lipcu. Na zlecenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej wykonuje je Zakład Usługowo-Handlowy Tombet z Korytnicy. To już czwarte wysypisko z powiatu lubartowskiego zamykane przez Związek. W miejscu poprzednich zlokalizowanych w Luszawie, Niedźwiadzie i Kolechowicach rosną dziś lasy. W Nowodworze już niebawem pojawi się łąka.

Czytaj dalej

Na terenie gmin należących do ZKGZL są ulokowane 4 nieczynne lub przeznaczone do zamknięcia w najbliższym czasie składowiska odpadów.

Przez lata obiekty te służyły składowaniu wszystkich odpadów powstających na terenie Związku.

Rekultywacja składowiska polega na zabezpieczeniu bryły składowiska przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko.  Składowisko jest przykrywane warstwami materiałów nieprzepuszczających wody, następnie pokrywa się je warstwą glebonośną i obsiewa roślinami. Dodatkowo zabezpiecza się   studniami do badania odcieków, kominami odgazowującymi, reperami do badania osiadania bryły.

W ramach projektu, rekultywacji zostaną poddane nieczynne składowiska w miejscowościach: Luszawa, Niedźwiada, Ostrów Lubelski oraz składowisko Nowodwór po zakończeniu eksploatacji. Łączna powierzchnia składowisk poddanych rekultywacji wynosić będzie 4,54 Ha.